สีประจำโรงเรียน

วันที่ 15 ธ.ค. 2561

สีประจำโรงเรียนชมพู-ฟ้า


อันเป็นสัญลักษณ์ ของพระแม่มารีย์ผู้อุปการะโรงเรียน